به یمن چشمای شماست اگه می‌باره بارون

میایی و به لطف تو تموم میشه زمستون

عید من اون روزیه که شما میای آقا جون

ای گل بهار بیا و سرسبزی برا دلهای زردمون بیار

ای گل بهار بیا قدم رو چشم این عاشق بیچاره بذار

ای گل بهار

تویی اون احسن‌الحال که چشم به راهشم

حال من رو عوض کن اونکه میخوای بشم

روحی قلبی لدیک منجی عالمین

و سلام علیک  یا وارث الحسین

همون دمی که می‌خونی انا بقیه الله

می‌پیچه بوی فاطمه تو آسمون دنیا

منتقمی و با دمت حسینی میشه دلها

تو میایی و با خنده هات می‌بری از دلها غم جدایی و

تو میایی و میاری دنبال خودت مردای کربلایی و

تو میایی و

آره با ذوالفقاره مولا علی میای

با همون اقتداره مولا علی میای

روحی قلبی لدیک منجی عالمین

و سلام علیک یا وارث الحسین